Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás - PDF Free Download

A leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek

Milyenek azok, és hogyan jönnek létre Bevezetés Teozófiai tanulmányaink sok olyan témával hoznak kapcsolatba, amelyek annyira távol esnek a mindennapi élet tapasztalatától és érdeklődési körétől, hogy mialatt vonzalmunk e témák iránt meredeken nő, amint mind többet és többet tu­dunk és értünk meg belőlük, mégis, tudatunk hátterében ott él az a határozatlan érzés, hogy mindez mintha nem is volna valóságos, vagy legalábbis nem gyakorlati.

Mert amikor a Naprendszer kialakulásáról, vagy akár a mi bolygóláncunk égi­testeiről és köreiről olvasunk, önkéntelenül is érezzük, hogy bármily érdekes is ez, mint elvont tanulmány, bármennyire hasznos, amint kimutatja, hogyan lett az em­ber azzá, ami most, mégis csak közvetve függ össze itteni és mostani életünkkel.

Noszvajissuu by uld* - Issuu

Jelen témánknál viszont megszűnik ez az aggályunk. Olvasóink közül minden­ki álmodott már. Sokan valószínűleg igen gyakran szoktak: őket érdekelheti hát a kísérlet, amely az álom-jelenségek magyarázatát annak fényénél igyekszik megad­ni, amit a teozófiai kutatás vet a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek kérdésre. Ezt a szerteágazó tárgyat legcélszerűbben a következő módszerrel tudjuk megközelíteni.

Először lehetőleg gondosan szemügyre vesszük a fizikai, éteri és aszt­rális működéseket, mint amelyek közvetítésével az érzékelések a tudatunkba jut­nak. Másodszor megvizsgáljuk, hogyan hat ezek után a tudat erre a működésre és hogyan használja azt.

a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek yum sasok, hogyan hagytam fel a dohányzást

Harmadszor, alvás közben milyen az öntudat és milyen mű­ködésének állapota. Végül negyedszer, hogyan a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek létre ezáltal a sok ismert, kü­lönféle álom. Minthogy én főleg a teozófiával foglalkozóknak írok és feltételezhetem, hogy ismerik a szokásos teozófus kifejezéseket, szabadon merem használni ezeket részletes a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek nélkül. Máskülönben ez a kis könyv meghaladná a neki szánt ter­jedelmet.

Ha mégis olyan valaki kezébe kerülne, akinek egy-egy szakkifejezés  nehézséget okoz, elnézését kérem és ajánlom, forduljon bármely olyan könyvhöz,  amely a teozófia elemeit tárgyalja lásd pl.

Besant: Az Ősi Bölcsesség. A fizikai Először a mechanizmusnak ezt a fizikai részét Tárgyaljuk. Testünk idegrend­szerének nagy, központi tengelye a gerincagy, amely az agyban végződik, és belőle ágazik szét minden irányban a testbe az idegszálak hálózata. Ezek az idegszálak ­a modern tudományos elmélet szerint - a rezgésük által vezetik az agyba az összes külső hatást és az agy, amint átvette, érzetté, érzékeléssé fordítja le azokat.

Ha a kezemet forró tárgyhoz érintem, tulajdonképpen nem a kezem az, ami azt forrónak érzi, hanem az agyam, amely tudomásul veszi és válaszol azokra a rezgésekre, amelyeket az idegszálak hálózata közvetített. Azt is fontos észben tartani, hogy az összes ideg egyforma összetételű.

 • Dohányzás és gyógyszeres kezelés
 • Hogyan történik a barlangok kutatása A barlangkutatás többnyire akkor kezdődik, amikor odahaza a térkép fölé hajolva azon gondolkodunk, hogy egy bizonyos területen, amelyet talán még be sem jártunk, egyáltalán lehetnek-e barlangok, és ha vannak, vajon milyen jellegűek, milyen kiterjedésűek?
 • ELTeC link file
 • Ó, mily diadal volna az élet, hogyha egy-egy álom bennakadna hálómban, mint a hal!
 • The Project Gutenberg eBook of Politikai divatok by Mór Jókai

Az a különleges idegcsomó, amit látóidegnek nevezünk és a szem retináját érő hatáso­kat viszi az agyhoz, ami által látunk, csupán annyiban különbözik a kéz- vagy a  láb idegek szálaitól, hogy a fejődés hosszú korszakain át arra specializálódott,  hogy készebben fogadja és közvetítse azt a bizonyos fajta gyors rezgést, amit a  szemünk fénynek lát. Ugyanez érvényes a többi érzékszervre is.

A halló- szagló- ízlelő-idegek egymástól és a többiektől kizárólag a specializáltságukban dohányzás és izzadás el: lényegileg egyformák és a saját feladatukat ugyanazon a módon végzik, amennyi­ben mind rezgéseket továbbítanak az agynak.

Agyunk tehát az idegrendszerünk nagy központja és igen fogékony minden kis változásra, amely egészségünket éri, különösképpen azokra, amelyek a rajta át­áramló vér keringésében állnak elő.

Amikor a véráramlás a fej véredényein át normális és szabályos, akkor az agy és vele együtt az egész idegrendszer szabadon és hatékonyan működik. De bármiféle változás a rendes keringésben, akár annak mennyiségében, minőségében vagy gyorsaságában, azonnal a megfelelő módon hat az agyra és általa az egész test idegeire. Tegyük fel, hogy túl sok vér kerül az agyba.

Vértolulás áll be a véredényekben, s rögtön szabálytalanul működnek. Ha viszont túl kevés a vér, az agy és így az idegrendszer is előbb ingerlékeny, aztán levert lesz.

A vér minősége szintén nagyon fontos. Két fő feladata van, amint áthalad a testen: oxigént pótol, és táp­anyagot szállít a különböző a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek. Ha pedig nem tudja mind a kettőt kellően elvégezni, zavar következik be. Ha kevés oxigén jut az agyba, felhalmozódik a széndioxid és csakhamar fáradt­ság és levertség áll be. Ennek az érzésnek a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek példája a lomha és álmos közérzet, ami a túlzsúfolt és rosszul szellőző helyiségekben lepi meg az embert.

== DIA Könyv ==

Ilyenkor gyorsan fogy az oxigén, az agy nem jut hozzá a kellő mennyiségben és képtelen lesz feladatát rendesen ellátni. A vérkeringés sebességének is van szerepe az agy működésében. A túl gyors keringés lázat okoz, a túl lassú ugyancsak levertséget. Nyilvánvaló tehát, hogy agyunkat amelyen, emlékezzünk rá, át kell mennie minden fizikai benyomásnak igen könnyű megzavarni vagy akadályozni, mert már látszólag egyszerű okok is többé-kevésbé gátolni tudják szabályos működését.

Telegdi Bernát

Ezekkel az okokkal nappal is alig törődünk. Mielőtt tovább mennénk, ennek a fizikai mechanizmusnak még egy sajátossá­gát kell megemlítenünk: azt a figyelemre méltó hajlamát, hogy a megszokott rez­géseket szereti automatikusan ismételni.

Az agy ezen sajátságának tulajdonítjuk  mindazon testi szokást és modorosságot, ami nem függ az akarattól, és amiről  gyakran olyan nehéz leszokni. Amint látni fogjuk, ennek még nagyobb szerepe van az alvás alatt, mint ébren. Bár eddig csak az agyról beszéltünk, mégsem csak aggyal szerzi az ember a benyomásait. Majdnem pontosan egyforma méretű a látható emberi formával,  amelyet át is hat, a test éteri mása, amit azelőtt linga shaníra-nak neveztek a teozó­fus irodalomban.

Ennek az éterikus testnek is van agya, amely nem kevésbé fizikai a testi agynál, csak éppen a gáznál is finomabb halmazállapotú éterikus anyagból van. Ha tehát egy újszülött testét pszichés látással vizsgáljuk, a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek találjuk, hogy nemcsak különböző finomságú asztrális anyaggal van áthatva. Ha pedig nem sajnáljuk a fáradtságot, hogy ezen  finomabb testek eredete után kutassunk, rájövünk, hogy a test éterikus mását az  étertestet - az öntőformát, amely szerint épül fel maga a fizikai test - a Karma  Urainak megbízottjai formálják.

Kessler Hubert:

Ez tisztán a hajlamok világá­ban történő fejlődés, amelynek magvai szunnyadtak az alatt, amíg ő a mennyei világban tapasztalatokat gyűjtött, mert azon a szinten lehetetlen volt kicsírázniuk a kifejlődésükhöz szükséges, megfelelő anyag hiánya miatt. Már most ezt, a test éteri mását nevezik gyakran az emberi életerő szanszkritül práná közvetítő eszközének és bárki, aki pszichikus képességet fejlesztett ki ma­gában, pontosan láthatja, hogyan történik ez.

Látja, hogy a Nap folyton árasztja a Föld légkörébe a szoláris élet erejét, amely, bár nagyon ragyogó és aktív, mégis majdnem színtelen. Ezt az egyetemes életet a lép éteri része csodálatos működésének során magába szívja és pránává alakítja át, hogy a test könnyebben tudja feldolgozni.

Akkor azután szétárad az egész testben, gyönyörű rózsás fényű göm­böcskéivel ott áramlik minden ideg mentén és izzásban tartva az életet, egészség­gel, aktivitással hatja át az étertest minden részecskéjét.

a cigaretta hatása az emberre leszokni lehet a dohányzásról

Amint pedig a rózsás részecskék felszívódnak, a felesleges életerő, mint kékesfehér fény, a testből min­den irányban kisugárzik. Ha a pszichikus látó tovább vizsgálja az életerő működését, hamarosan rájön, miért függ az érzékelt benyomások átvitele a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek agyra inkább a prána szabályos áramlásától az idegek éterikus részén, semmint a látható és sűrűbb idegszálak rez­gésétől, ahogy azt általában hiszik.

Túl sok helyet foglalna el részletezni minden  kísérletet. Amikor az ember ujját megbénítja a hideg, képtelen az érzékelésre.

MENDEMONDA.

Ugyanezt  az érzéketlenséget a hipnotizőr tetszés szerint elő tudja idézni néhány simítással,  például a karon, hogy se szúrásra, se égetésre ne érezzen szemernyi fájdalmat sem.

Nos, miért marad el ez az érzés e két esetben? Az idegek még megvannak, és bár az első esetre lehet azt mondani, hogy működésüket megbénította a hideg és a terhesség és dohányzás fórum, a második esetben ezt már semmiképpen sem lehet okként felhozni, mert itt a kar megőrzi normális hőmérsékletét, a vér is tovább kering, mint rendesen.

For­duljunk a tisztánlátóhoz, talán ő valamivel jobb magyarázatot tud adni. Szerinte a fagyott ujj azért a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek el és a vér azért nem tud keringeni, mert megszűnik a rózsa­szín életerő áramlása az idegszálakon. Mert, bár ez az éterikus anyag szemmel nem látható, mégis kizárólag fizikai, ezért lehet a hideggel és a meleggel befolyá­solni. A második esetben az érzéketlenné hipnotizált karral valójában az történik, hogy a hipnotizáló a saját éterikus anyagát vagy ahogy gyakran mondják, magne­tizmusát önti az illető karjába, ezáltal erre az időre kiszorítja annak saját magne­tizmusát.

A kar meleg és élő marad, mert ott az idegen életerő. Viszont érzéketlen, mert nem a saját, egyedi életereje áramlik benne, tehát nincs kapcsolatban az agyával, nem adhat át annak információt, következésképpen érzékelés sem lehet a karban. Ebből az látszik, hogy bár egyáltalán nem az életerő maga közvetíti a be­nyomásokat az agynak, jelenléte, mint a saját, egyedi éteré, mégis feltétlenül szük­séges minden érzékelés kellő továbbvitelére az idegszálakon.

Kessler Hubert:

Már most, ahogy a vérkeringés minden változása hat a sűrűbb agy-anyag fogé­konyságára és ezzel módosítja a rajta átvezetett benyomások megbízhatóságát, ugyanúgy hat az éterikus ételáramok mennyisége és élénksége az éteragy állapo­tára. Amikor például a lép által feldolgozott életerő mennyisége bármi oknál fogva az átlag alá süllyed, azonnal testi gyengeség, fáradtság-érzés jelentkezik.

És ha ehhez történetesen még az életerő keringése is felgyorsul, az ember túl érzékeny, ideges, sőt talán hisztériás is lesz. Ilyenkor gyakran érzékenyebb is a fizikai hatá­sokra és így fordul elő, hogy némely beteges egyénnek jelenségei, látomásai van­nak, amíg mellette más, aki robusztusabb, semmi ilyent nem vesz észre.

Viszont amikor egyidejűleg csökken mind az életerő mennyisége, mind annak áramlási se­bessége, erős fásultság fogja el az embert, elveszti érzékenységét a külső hatások­kal szemben és a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek az az érzése, hogy sokkal gyöngébb, semhogy azzal törődhetne, ami vele történik.

Egy valamit ne felejtsünk el: az agy éterikus anyaga, amiről beszélünk és a  sűrű állománya utóbbi az, amit általában agynak neveznekvalójában ugyanazon  szerv két része, ennélfogva egyiket sem érheti semmi anélkül, hogy azonnal ne  hatna a másikra is.

Amíg tehát mind a két rész nem működik normálisan, addig soha nem biztos, hogy mint egy egész kifogástalanul a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek át a benyomásokat. Bármelyikük rendellenessége megzavarja, vagy tompítja az egész felfogóképessé­gét, amiben így minden kapott benyomás képe zavarosan, torzan jelenik meg.

Ennek pedig - amint azt most fogjuk tárgyalni - végtelenül nagyobb tere van alvás alatt, mint ébren. Amint a szó a gondolatnak, a tett az akaratnak, ugyanúgy vetülete a lét anyagi tapasztalásába ki­vetített testet öltése a múló, gyarló, de fejődő személyiség az isteni embernek, az Egónak.

 1. A harc minden egyes sorban fellángol és befejeződik.
 2. Dohányzás kezelésére szolgáló gyógyszerek
 3. == DIA Könyv ==
 4. Kátya a ház régi barátja volt, nevelőnőnk, ő nevelt fel bennünket; amióta az eszemet tudom, ismertem és szerettem őt; Szonya a húgom.
 5. A csehországi typusok fejlődése tehát koránsem magában álló jelenség, hanem csak része az európai népesség testalkati átváltozásának.
 6. Hiába mondják nekünk, válaszszátok külön a magánéletet a közélettől; tudjatok érzelmesek lenni, mint a német, praktikusok, mint az angol, elmések mint a franczia; költők azok, a nélkül, hogy politizálnának.
 7. Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás - PDF Free Download

A napjaink 'ezoterikus' irodalmában elterjedt értelmezés a teozófiai irodalomban a személyiség, a múlandó, minden testet öltés során újra létrehozott tudathordozók összessége. Az asztrális A leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek egy mechanizmus van, amit figyelembe kell vennünk: az asztrális test, amit gyakran vágytestnek is neveznek. Mint a neve lábfájdalom és dohányzás mutatja, ez az eszköz kizá­rólag asztrális anyagból van, és valójában az ember kifejeződése az asztrális világ­ban, mint ahogy a fizikai test is kifejeződése a fizikai világ alsóbb rétegeiben.

Sok fáradtságtól kíméli meg magát a teozófus tanuló, ha megszokja úgy nézni ezeket a különféle tudathordozó eszközöket, mint az Egó megnyilvánulását az adott világban. De amikor lejjebb jön, az alsóbb szintekre, fel kell öltenie ezek anyagát, hogy bennük élhessen, bennük tevékenykedhessen. A mentális világ anyagából, amelyet magához vonz, épül fel a mentális gondolati teste.

Hasonló­képpen, az asztrális világba leszállva annak anyagából formálja meg az asztrális, vagy vágy-testét - miközben megtartja a többi testeit is.

Leszállva a legalsó világ­ba, a fizikai test is a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek az aurikus tojás közepén, amely így magába foglalja az egész embert összes tudat-hordozóját.

Az asztrális eszköz még érzékenyebb a külső benyomásokra, mint a sűrű és az éterikus testek, mivel minden vágy és érzelem székhelye.

vásárol egyensúlyápolási dohányzó spray-t dohányzásról való leszokás, hogyan lehet megszabadulni tőle

Egyúttal összekötő ka­pocs leszokni a melleket az Egóhoz, aki csak rajta keresztül gyűjthet tapasztalatot a fizikai életből. Az asztrális test sajátságosan érzékeny az átfutó gondolat áramokra, és ha csak az elme nem ellenőrzi éberen, folyamatosan veszi a külső ingereket, és hevesen vála­szol rájuk. Az asztrális test, mint a fizikai és az éterikus is, könnyebben befolyásolható a fizikai test alvása közben.

Ezt számos megfigyelés bizonyítja, a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek az az eset is, amiről nemrég értesült a szerző. Valaki, aki korábban iszákos volt, elbeszélte, mi­lyen nehézségek állnak javulása útjában. Dohányzásellenes állapot hosszú ideje tökéletesen szakított az ivással, amikor végre odáig jutott, hogy nemcsak nem kívánta többé, de éber álla­potában tökéletesen undorodott is tőle- Ellenben sokszor azt álmodja, hogy iszik, sőt álmában még a régi, szörnyű öröme telik ebben a lealacsonyodásban.

Nyilvánvaló, hogy amíg akarata napközben uralkodni tudott a vágyain, az eset­leges gondolatformák vagy a kósza elementálok nem tudtak hatni rá.

De amikor álomban az asztráltest részben felszabadult az Egó uralma alól és természetes érzé­kenysége újra viszonozni tudta a káros hatásokat, azt képzelte, hogy újra átéli a dorbézolás utálatos örömeit. Tehát az Egó, az ideális, halhatatlan ember ruhája, hordozója. Amint a szó a gondolatnak, a tett az akaratnak, ugyanúgy vetülete, a lét anyagi tapasztalásába kivetített népi dohányzás-ellenőrzési vélemények a múló, gyarló, de fejlődő személy az isteni embernek, az Egónak.

AZ EGÓ Ezen különböző mechanizmusok mindegyike csak eszköze az Egónak, habár uralma felettük gyakran még nagyon tökéletlen. Mert ne feledjük, az Egó maga is  fejlődőben van és a legtöbbünk esetében alig több mint a csírája annak, ami egykor majd lesz. A legtöbb emberben a szikra csak pislog és sok korszak  fog még eltelni addig, amíg lassú növekedése állandó és ragyogó lánggá válik.

Kétségtelen, vannak a teozófus irodalomban olyan kitételek, amelyek szerint magasabb Énünknek látszólag nincs szüksége fejlődésre, minthogy már tökéletes és isteni a maga világában. Azonban bárhol is találunk ilyen kifejezéseket, és bár­milyen szóhasználatban olvassuk is, csak az átmá-ra szabad vonatkoztatnunk, a bennünk lakozó igazi Istenre, aki nyilvánvalóan magasan fölötte áll a fejlődés minden olyan szükségességének, amiről mi bármit is tudhatunk.

A reinkarnálódó Egó minden kétségen kívül fejlődik és fejődésének folyama­tát világosan látják mindazok, akik tisztánlátó képessége felér a mentális világ fel­sőbb szintjeire. Ahogy az előbb már említettük, ennek a világnak az anyagából ha itt még anyagról egyáltalán szó lehet áll a viszonylag állandó kauzális test, és ezt tartja meg és viszi magával az A leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek születésről születésre, az emberi fejlődés végé­ig.

A fejletlen átlagembernél alig észrevehető még annak is, akinek tekintete előtt feltárulnak a mentális világ titkai.

Az örök éjszaka világában

Az ilyen kezdetleges kauzális test ugyanis nem látszik többnek színtelen filmnél, mintha csak arra volna jó, hogy még éppen összetartson egy reinkarnálódó egyént, többre nem. De változás áll be, mihelyt az ember elkezd fejlődni a spiritualitás, sőt a fel­sőbb értelem területén. Valódi egyénisége ekkor kezd állandó jelleget ölteni, el­tekintve személyes jellemzőitől, amelyek belevésődtek a tudathordozóiba a gyakorlás és a külső körülmények eredményeként.

A valódi egyéniség jellegét a kauzális test mutatja: terjedelemben; színben, ragyogásban és meghatározottságban, éppen úgy, mint ahogy a személyiség a mentális, vagy értelem-testben mutat­kozik, bár ez a magasabb tudathordozó természetesen finomabb és sokkal szebb. A kauzális test, szerencsére, még másban is különbözik az alsóbb testektől: rendes körülmények közt semmiféle rossz nem nyilvánulhat meg benne csak mint  hiány - a ford.

A a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek ember is rendszerint csak úgy mutatkozik meg ebben a világban, mint egészen fejletlen lény. Bűnei akkor sem képesek be­szennyezni ezt a magasrendü köntösét, ha életről életre folytatta azokat.

kilégzéskor hagyja abba a füstölést

Ez csak mind nehezebbé és nehezebbé teszi az azzal ellentétes erény kifejlesztését. Viszont a kitartás a helyes irányban rögtön meglátszik a kauzális testben és ilyenkor a tanítványnál, aki tett már némi előrehaladást a tökéletesedés Ösvényén, csodaszép látványt nyújt.

Az Adeptus kauzális teste pedig az élő fény olyan ma­gasztos megjelenése, amelynek sugárzó dicsőségét szavakkal nem lehet leírni. Aki csak egyszer is tanúja volt ennek a magasztos jelenségnek és képes meglátni maga körül a különböző fejlettségű egyének kauzális testeit, le egészen az átlagember színtelenségéig, az soha többé nem lesz képes kételkedni e reinkarnálódó Egó fejlődésében. Kezdeti fokon az Egó még kevéssé tartja kézben különböző tudathordozó esz­közeit, ezért csekély a rájuk gyakorolt befolyása is.

Nincsenek ellenőrzése alatt sem az értelme, sem a szenvedélyei. Az átlagember valóban nem is igyekszik ellenőrizni azokat, inkább enged az alacsonyrendű gondolatok és vágyak ösztön­zésének. Ennek következtében álomban az említett mechanizmus részei nagyon is készek saját kényük-kedvük szerint cselekedni, tekintet nélkül a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek Egóra. Így az­után az egyén szellemi fejlettsége az egyik tényező, amit az álmok vizsgálatánál számításba kell vennünk.

Fontos még megértenünk az Egó szerepét abban is, ahogyan a fogalmai a külső tárgyakról kialakulnak. Jusson eszünkbe, hogy azok a rezgések, amelyeket az idegszálak közvetítenek az agyhoz, csak benyomások és az Egó feladata, hogy az értelmen keresztül a leszállók élénkebb álmokkal rendelkeznek osztályozza, kombinálja és átrendezze azokat.

Például, ha kinézek az ablakon és látok egy házat és egy fát, azonnal felisme­rem, hogy melyik micsoda, bár maga az információ, amit a szemem szolgáltatott, nagyon messze marad attól, amit én felismertem bennük.