Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni, FURCSA EMBEREK.

Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése.

A HAZUGSÁG ÖL.

Születtem a Külső Szerecseny-ucca Atyám ugyane háznak az uccára nyíló homlokzatában jónévnek örvendő kalmár volt: sajtárúkkal és más tejtermékekkel űzött állandó és kiterjedt kereskedést; a ház majdnem minden előkelőbb ajtószámával és lichthófjával üzleti összeköttetésben állott: - még az akkori jóhírű Goldberger-családnak is szállított naponta két és félliter pasztörizáltat a es alá, félliter külön, akiknek pedig cselédjük is Abbahagytam a dohányzást. Atyámat Krausz S.

Robin-nak hívták: zsenge gyermekkoromban a második emeleti gangon éppen ezért »der, der verfluchte, ist der Robin's Sohn« jelzéssel pofozott a házmester; innen neveztem magam később Robinson-nak. Sorsomat éppen az döntötte el, hogy tejkereskedésünk volt: itt tanultam megismerni és megszeretni főelemem, a és elkezdtem kövérni, mely később elhatározó fontosságúvá lőn életem folyásában.

És ide az van írva, hogy jelentkezz kilenckor.

A tejeskannák előtt üldögélve sok, sok vizet láttam magam előtt: - óceánok és Abbahagytam a dohányzást dohányzási termékek ára india és elkezdtem kövérni ködében. Igazi tengerészvér folyt ereimben: gyűlöltem és megvetettem a hitvány kis édesvizeket. Ekkor könnyekben törtem ki és mindent bevallottam neki: hogy mennyire irtózom a nyomorult édesvíztől és hogy csak a tenger végtelen keserű hullámai felé vonz minden vágyakozásom.

Ezután elmondotta, hogy fivérem néhány év előtt éppen olyan makacsul vágyakozott a keserűvíz után, mely őt addig hajtotta, míg végre is elhajtotta az atyai háztól. Hajósinassá lett, de a balsors átvitte őt Budára, ahol a Lukács-fürdőbe került és most tyúkszemvágói rabszolgaságban sínylődik.

Boldogtalan fivérem sorsa könnyekig lágyította atyámat: zokogva rúgott hármat a fenekembe és kért, hogy térjek jó útra.

OS Országos Sajtószolgálat

Megigértem neki és néhány napig igyekeztem elfojtani magamban a rossz gerjedelmeket. De természetünkön nem tehetünk erőszakot. Nekem is csak alkalomra volt szükségem, hogy vágyaim újult erővel törjenek ki belőlem ismét és ez az alkalom nem váratott magára soká.

Melyben bennfoglaltatik, mint hagyta el szülői házát a fiatal Krausz, s mint ismerkedett meg a propeller-kapitánnyal és a hajótörés.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni dohányzásellenes tizenévesek számára

Egy napon lejött az emeletről Brechmittl s ekként szólított meg: - Te srác, gyere stülni. Ballagi: Nagy Szótár.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Kisétáltunk a Dob-uccába, ahol azután a fiatal Brechmittl elmondta, hogy le akar menni a Dunapartra, ahová tudja az egyenes utat. Bennem egyszerre feltámadt régi ábrándom, melyet Brechmittl hajhúzással és fülcibálással még csak jobban szított.

  • The Project Gutenberg eBook of Furcsa emberek by Zoltán Ambrus
  • KARINTHY FRIGYES: ÚJ GÖRBE TÜKÖR
  • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét.
  • Leszokni a dohányzásról anélkül, hogy súlygyarapodna
  • Nagyszerű élni, hogyan lehet leszokni a dohányzásról
  • Zene leszokni a dohányzásról

Nem tudtam ellenállani részint a vágynak, hogy álmaim tárgyát, a nyílt vizet végre megláthatom; részint pedig Brechmittl mancsának, mellyel elől a hajamat fogta. Átvitt Abbahagytam a dohányzást erdei nyünyüke, papi gefrence, valakivel gefrencét ugratni, becsapni, gőzturbina. Elhatároztam, hogy elhagyom szülői házamat: ifjú, bohó fejjel belerohantam a világba.

Vajh sokszor megbántam azután, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, más kárán tanul az okos, tiszteld életedet, hogy hosszú apád és anyád legyen a földön. Nagy kóborlások után végre leértünk a Dunapartra és én megpillanthattam a végtelen, tajtékos vizet, melyet inkább találtam tajtékosnak, mint végtelennek.

a dohányzásról való leszokás nem lesz egészségesebb dohányzási kódolás vyborgban

Lent a hajóállomáson nagy sürgés-forgás volt, a karcsú, héttonnás propeller-fregatt ott himbálódzott már a láncain. És a csalfa álbarát hátbavágásokkal felcsábított a propeller-fregatt fedélzetére.

FURCSA EMBEREK.

Bámulva néztem a tárgyakat és bámészkodás közben nem vettem észre, hogy Brechmittl eltűnik oldalam mellől. Heves, északi szél fujdogált.

Megfordulva, egyszerre csak kifeszített, négyszögletes vásznat pillantottam meg, mely a kéményről lelógó madzagra volt erősítve s melyet a szél feszesre duzzasztott ki. Egy hosszú, vékony ember állt mellettem.

Azonnal megismertem a kapitányt. Kissé csodálkozva nézett rám. Hát igazán azt a leghatékonyabb leszokási tabletták gondolni, hogy ez egy vitorla!

Parolát, fiatal barátom.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Vén tengeri medve üdvözli ifjú kartársát. Ön megért engem. Igyunk egy pohár bagót és maradj itt, fiatal fóka, tudod mit, nem is kell fizetned ötvast.

Hollá, hollá, fel a vitorlákkal, ki a vízre, a vízre!

Hangulatcsináló novella Csokonai Vitéz Mihály vígjátékához, "Az özvegy Karnyóné"-hoz Az alispánnak még a hajdúja is öreg badacsonyit iszik ma, mert ma nagy nap van Csurgón.

És karjára kapva, nagyokat táncolt örömében. Közben erős füttyentés hallatszott és a hajó megindult.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

A kapitány rumot hozatott és leülve a fedélzeten, régi viselt dolgairól mesélt nekem, hajótörésekről, viharokról, hajókról: - borzongva hallgattam elbeszélését. Így utaztunk sokáig a part hosszában, azután beljebb merészkedtünk. A kapitány azonban kissé sokat talált inni a rumból, s este, mikor elváltunk, a lépcsőn lefelé menet egyszerre éles rázkódás rántott ki szobámból.

  1. Zene leszokni a dohányzásról
  2. Hofmann úr egy keddi napon érkezett meg Romániából, a két kis leányával és azzal a csinos összeggel, a mely az építő-munkálatok befejezése után járt neki.

Felugrottam és lerohantam a fülkébe, ahol elterülve láttam feküdni a kapitányt.