A lemuriai Nő

Az élet lágy, együtt érző és gyönyörű?

Ha a fény útját járod, sokszor érezheted, hogy hatalmas a sötétség a világban. Látszólag mintha minden egyre rosszabb lenne, a nagy gazdasági-társadalmi rendszerek működésképtelenségétől a háborúkon és terroron keresztül az egyének küszködéséig. Van-e bármiféle remény a káosz és pusztulás képeinek felülírására, a dolgok tényleges jobbra fordulására?

Sok szó esik manapság a női energiák újjáéledéséről, a valódi női minőségbe való visszatérésről, és bár a folyamat sok tekintetben ellentmondásos, mégis rég várt, izgalmas és nagyon előremutató. Ugyanígy régóta ismert téma a bolygó és az emberiség újjászületése, a felemelkedés, a nagy váltás, ki hogy nevezi. Sok irányzat a kettőt összekapcsolva azt hirdeti, hogy a jelenleg élt diszharmonikus életvitelünk a női energiából kiindulva változhat csak meg. A világ egyik legismertebb és leghitelesebb közvetítője, Lee Carroll és párja, Monika Muranyi néhány éve külön figyelmet szentel ennek az összefüggésnek. A témába mély betekintést nyújtanak készülő új könyvükben és soron következő magyarországi látogatásukon is.

A sokak által ismert segítő lény, Kryon az utóbbi években gyakran a női minőséget veszi górcső alá és különleges, eddig még nem hallott információkat ad át a szakrális nőiség elképesztő gyökereiről – mert végre eljött ennek is az ideje.

Az emberiség bölcsője – lényünk spirituális magjai

Létezett még Atlantisz előtt egy ősi mag-civilizáció, amely a jelenleg a bolygón élő emberiség szent, spirituális bölcsője. Ennek a technikailag ugyan fejletlen, de spirituális és morális szempontból igen magas szintű civilizációnak a lényege és célja az volt, hogy elültessék a spirituális fejlődés csíráit, megalkossák az éppen megszületett emberi civilizáció alapjait itt a bolygón. Ez a hely Lemúria volt, ahol a legmagasabban fejlett lelkek a Plejádoktól kapott bölcsesség magvait ültették el, készen arra, hogy útjára indítsák a mai napig tartó evolúciónk nagyszabású folyamatát.

A lemúriai civilizáció hosszú évezredekig maradt fenn közel változatlan formában és keretek között, így képes volt a tanítóktól kapott tudást és az emberi energiarendszert a lehető legtisztább formában megőrizni. Az akkor testet öltött lelkek mindegyike ez után az inkarnáció után szétszóródott a Földön, és számos életen keresztül a legkülönfélébb megtapasztalásaik voltak a mai napig. Egyben azonban megegyeznek: ha felébrednek a belső istenükre, a korábban elültetett kódok alapján képesek lesznek a bölcsességet és a szeretetet, együttérzést kifejezni a saját életükben.

Ébred a bolygó

Az akkor inkarnálódott lelkek önmagukra ébredése egy bolygószintű folyamat, ami régóta zajlik és pontosan illeszkedik a bolygó felemelkedési potenciáljába. Kryon mindig hangsúlyozza, hogy ezúttal sikeres lesz a felemelkedés, hiszen pár korábbi, kudarcba fulladt kísérlet után most nem pusztítottuk el magunkat és a bolygót, átkeltünk a 2012-es határvonalon és haladunk valami nagyszerű és nagyszabású felé. Ez egyúttal egy kiegyensúlyozódási folyamat is, amelynek során a bolygó korábbi fény-sötétség egyensúlya újra elmozdul a fény felé, és könnyebbé válik a spirituális elveket a gyakorlatba ültetni, egyre nagyobb csoportok számára. Az emberi természet lassan megváltozik, és magának a társadalomnak a szövete is átalakul, ahogy az új tudatosság új magatartásformákat teremt. Ám ez az átkalibrálási időszak küzdelmes is lehet, ennek vagyunk tanúi manapság.

Kryon mindig arra int, hogy lépjünk egy lépést hátra és nézzük a nagyobb képet: a válságok és kaotikus periódusok mindig megelőzik valami újnak a születését. Látszólag egyre rosszabbul fest a helyzetünk a bolygón, ám rendületlenül haladunk egy szeretetteljesebb és könnyebb kollektív életminőség felé. Tudatos létezőként nemcsak lehetőségünk, de feladatunk, felelősségünk is ezeknek az értékeknek a kimunkálása, megvalósítása a saját életünkben – hiszen minél többen ébredünk fel arra, hogy az élet valóban lehet nagyszerű és gyönyörű, és minél inkább képesek vagyunk ezt megvalósítani a saját köreinkben, annál többek számára válik ugyanígy lehetőséggé a nagyszerűbb, gyönyörűbb élet.

Lágy és együtt érző anyai energia

Ami most zajlik, az a visszatérés az együttérzés energiájához, ami egy bölcs, gondoskodó, tápláló, anyai energia. A bolygónk és a civilizációnk túléléséhez pontosan erre van szükség: az együttérzés anyai energiájára. Ha a bolygón élő emberekben több együttérzés lenne, akkor nem gyilkolnák egymást. Közhely és igaz: egy anya soha nem küldené harcba saját fiait, hiszen az anyák, a nők belső kódja az élet szentsége. Teljesen mindegy, hogy valóban vannak-e gyermekei vagy sem, egy nő önmagából eredően, ösztönösen tiszteli és táplálja az életet, vagyis éli az életadásnak, az élet megóvásának parancsát.

El tudod képzelni, milyen lehetne a világ, ha ez a hozzáállás lenne a domináns? Egymás tisztelete, szeretete, elfogadása és táplálása az elkülönültség, a profitorientáltság és a kizsákmányolás helyett? Ha hagynánk ezt a női energiát kibontakozni és lehetővé tennénk, hogy bejusson az élet minden területére, elindulnánk egy ilyen világ felé. Kryon szerint már el is indultunk, és ha látszólag kis lépésekben is, de elmozdultunk efelé a csodás új paradigma felé. Az emberiség készen áll arra, hogy felélessze az eredeti, alapvető spirituális igazságokat, amelyeket először a Plejádokbeliek adtak át nekünk Lemúriában és elkezdjen aszerint élni. Az ősi, tiszta lemúriai tanítások pedig egyre többek számára válnak elérhetővé, hogy újra a mindennapjaink részévé váljanak.

További információk elérhetők a Kryon-weboldalakon, a hamarosan megjelenő új Kryon-könyvben és közvetítéseken, Magyarországon 2019 szeptemberében.

A cikk Monika Muranyi kiadás alatt álló új könyve alapján készült.

 

A cikket irta: 

Kolontár Elvira