MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár - Gyakori kérdések

Az egészségről való kilépés, Untitled Document

zaj ms abbahagytam a füstöt

Pénztártagjaink közösségi szolgáltatás keretében a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés Feltételei szerint CT, MR vizsgálatot és egynapos sebészeti ellátásokat vehetnek igénybe, segítséget kapnak szakorvosi- diagnosztikai vizsgálatok megszervezésében. Mind a munkahelyen, mind a magánéletben könnyebb helyt állni egészségesen!

Az egészségről való kilépés

Nincs várólista, rövid időn belül megszervezésre kerülnek a szükséges szakorvosi- diagnosztikai vizsgálatokat, gyorsabb a diagnózis, hamarabb kezdhető el a betegség gyógyítása, az idő pedig sok betegségnél nagyon fontos faktor a betegség leküzdésének szempontjából.

Nem kell felesleges időt és energiát áldoznia a megfelelő ellátás felkutatására, probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a betegszabadságon töltött idő és kevesebb jövedelemkiesés várható.

Kilépés a komfortzónából

A biztosítási csomag igénybevételének további feltételeit a Szerződéses Feltételek határozzák meg. A biztosítási időszak augusztus 1-jétől a következő év július ig tart. Csatlakozás az Alaphoz A Pénztár a Navigátor Alaphoz automatikusan csatlakozottnak tekinti a létrehozás napján tagsági viszonnyal rendelkező Az egészségről való kilépés, valamint az év közben belépő Pénztártagjait.

az egészségről való kilépés Lehetséges leszokni a dohányzásról, ha futok

A Pénztár a hozzájárulási díj folyamatos rendelkezésre állása, és ezzel a biztosítási fedezet folyamatos biztosítása érdekében mindenkor legalább 1 és legfeljebb 3 havi hozzájárulási díj összeget, azaz legalább és legfeljebb forintot zárol Pénztártag számláján. A díj zárolása havonta történik minden hónap án.

NAVIGÁTOR Egészségbiztosítás

A zárolás megtörténte az Ügyfélportálon ellenőrizhető, illetve ezzel egyidejűleg látható a státuszát is, azaz, hogy a Tag biztosítással védett vagy sem. A Pénztártagot terheli annak felelőssége, hogy a Pénztár levonhassa a Pénztártag egyéni számlájáról a hozzájárulási díjat. A Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés alapján a biztosítási díjat a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosítónak a Pénztár havonta előre, a következő hónap biztosítási fedezeteként fizeti az egészségről való kilépés.

A havi biztosítási díjak fedezetét a Pénztár a közösségi szolgáltatásokhoz történő hozzájárulási díjként a Pénztártagok egyéni számlájának megterhelésével, és a Navigátor Alapba történő átcsoportosítással biztosítja, és a biztosítónak a Navigátor Alapból fizeti meg. Kizárás Az alapból az automatikus csatlakozást követően kizárásra kerülnek azon Pénztártagok, akik esetében az egyéni számlán az egészségről való kilépés végezhető el sikeresen legalább 1 havi hozzájárulási díj zárolása.

Kilépés a komfortzónából leszokni a dohányzásról, és a pulzus esett

A közösségi alapból való kizárás esetén a Pénztártag a következő biztosítási évtől kerül ismételten csatlakoztatásra a Navigátor Alaphoz. Amennyiben az év közben belépő Pénztártag számláján legkésőbb a belépés hónapját követő hónapban nem végezhető el a zárolás, akkor az új belépő Pénztártag a Navigátor Alapból kizárásra kerül.

az egészségről való kilépés

Lemondás a szolgáltatásról A Pénztártag a Navigátor Alapból kiléphet minden hónap A közösségi alapból való kilépés miatt a kockázati körbe nem tartozó Pénztártag által megtett kifejezett nyilatkozattal a Pénztártag a következő biztosítási évtől augusztus 1-jétől csatlakozhat a Navigátor Alaphoz, azaz a kockázatviselés személyére való kiterjesztése igényelhető.

Az igénylés alapján a Pénztár zárolja az egyéni számlán a hozzájárulási díjat, és a következő biztosítási évtől kezdődően megfizeti a biztosítási díjat a Biztosító részére, ezzel a kockázatviselés kiterjed a Pénztártagra. Sikertelen az egészségről való kilépés esetén a Pénztártag a Navigátor Alapból kizárásra kerül és a Biztosító kockázatviselése a vonatkozásában nem kezdődik az egészségről való kilépés.

Amennyiben a Pénztártag a Pénztárhoz Kockázatviselés, szolgáltatás igénybevétele A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag vonatkozásában kizárólag akkor áll fenn, és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által a biztosítási időszak alatt kizárólag akkor vehető igénybe, ha a Pénztár az adott hónap a hozzájárulási díját az egyéni számla közösségi szolgáltatásra zárolt részéből előre levonta és a biztosítási díjat a Pénztár a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak előre megfizette.

Rendelkezés elhunyt pénztártag számlájáról történő kifizetésről

Nem jogosultak az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételére azok az pénztártagok, akinek az egyéni számláján nem állt rendelkezésre akkora összeg, amely lehetővé tette volna a Navigátor alap javára történő hozzájárulási díj megfizetését. A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag tekintetében megszűnik és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által nem vehető igénybe — az egészségről való kilépés a Navigátor alapból kizárásra kerül — attól a hónaptól kezdődően, amely hónapra az egészségről való kilépés Pénztártag vonatkozásában — a hozzájárulási díj terhelhetőségének hiányában — nem került megfizetésre a Biztosító részére a biztosítási díj.

A Navigátor Alapból kizárt Pénztártag a következő biztosítási évtől augusztus hó 1. Sikertelen zárolás esetén a Navigátor Alapból való kizárás fennmarad és a Biztosító kockázatviselése nem kezdődik meg. Új belépő Pénztártagok esetén legkorábban a belépés hónapját követő hónap első napjától kezdődhet meg a kockázatviselés, ha a Pénztár az adott hónap hozzájárulási díját az egyéni számla közösségi szolgáltatásra zárolt részéből levonta és a biztosítási díjat a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak megfizette.

az egészségről való kilépés rendeljen dohányzó spray-t

Új belépők esetén a Pénztár a belépés hónapját követő hónapban is megvizsgálja a zárolás lehetőségét, és ha a zárolás elvégezhető, akkor a kockázatviselés legkésőbb a belépést követő második hónap első napjával megkezdődhet. Jogosultság elbírálása: Az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybe vételére való jogosultságot a biztosító — a Pénztárral egyeztetve — állapítja meg.